De ontsmettende werking van moedermelk

Dat moedermelk goed is voor je kindje weten we allemaal, maar dat het nog meer voordelen kan hebben, dat weet niet iedereen. In verschillende families wordt er van generatie op generatie doorgegeven dat moedermelk infecties zou kunnen verhelpen. En nee, niet door de moedermelk te drinken (ook al helpt dat inderdaad ook hoor!), maar door bijvoorbeeld moedermelk te druppen in een ontstoken oog. Is dit het proberen waard?

Hoe?
Borstvoeding zit vol antistoffen. Deze antistoffen geef je tijdens de voeding door aan je kindje. Door deze antistoffen bescherm jij je kindje tegen ziektes en infecties, die jij zelf al hebt doorgemaakt of waar je zelf al antistoffen tegen hebt aangemaakt. Hierdoor heeft een borst gevoed kindje vaak een goede afweer tegen ziektes en infecties. (NRDC, 2005; La Leche League, 2006).

Je kunt je misschien dan ook voorstellen, dat antistoffen die in je borstvoeding zitten, ook effect zouden kunnen hebben als je deze aanbrengt op een bestaande infectie. Een druppeltje moedermelk in een ontstoken oogje, een verstopt neusje of bijvoorbeeld een ontstoken naveltje. Sommige moeders brengen ook moedermelk aan op hun eigen lichaam bij een ontsteking en ook dat zou werken.

Wetenschappelijk onderzoek
Helaas is er nog te weinig wetenschappelijk onderzoek naar verricht om ook werkelijk bewijs te krijgen van deze ontsmettende werking van moedermelk. De onderzoeken die er tot nu toe gedaan zijn, zijn zeer kleinschalig en daarmee ook niet representatief. Toch tonen deze onderzoeken aan dat moedermelk mogelijk effect zou kunnen hebben bij bacteriële infecties en dat moedermelk er mogelijk voor zou zorgen dat de infectie sneller geneest dan met antibiotica. Een ander belangrijk punt dat uit het onderzoek naar voren komt: Het is veilig voor je kindje. (Science of Mom, 2011).

Conclusie
Het is niet voor niks dat wij veel vrouwen aanraden bij kapotte tepels om een druppeltje moedermelk aan te brengen rondom te tepel, je tepel geneest er sneller van. Het is tevens ook niet voor niks dat verscheidene families over de hele wereld al jarenlang zweren bij moedermelk bij een ontstoken oog of navel. Sommige zelfs bij muggenbeten. (Borstvoeding, s.a.). Hoewel er nog te weinig wetenschappelijk onderzoek bestaat om al deze bevindingen te bevestigen, laat het kleine beetje wetenschappelijk onderzoek dat er nu gedaan is, zien dat moedermelk wel degelijk een helend effect zou kunnen hebben. Persoonlijk denk ik dat ik dan liever eerst moedermelk zou proberen, voordat ik mijn kindje medicatie zou geven, zeker omdat het veilig is. Het is het proberen waard zou ik zeggen!

Aurimas Mikalauskas @Flickr
Aurimas Mikalauskas @Flickr

Bronnen
Borstvoeding (s.a.)
Gevonden op het internet op 13 augustus 2015 via https://www.borstvoeding.com/columns/magisch-goedje.html

La Leche League (2006)
Gevonden op het internet op 13 augustus 2015 via http://www.llli.org/faq/prevention.html

NRDC (2005)
Gevonden op het internet op 13 augustus 2015 via http://www.nrdc.org/breastmilk/benefits.asp

Science of Mom (2011)
Gevonden op het internet op 13 augustus 2015 via http://scienceofmom.com/2011/11/08/can-breast-milk-cure-my-child%E2%80%99s-eye-infection/

CMV

CMV (cytomegalovirus), een vrij onbekende infectie. Veel zwangere vrouwen weten niet dat het bestaat en weten dus ook niet hoe ze kans op besmetting met deze infectie, zeer eenvoudig, kunnen beperken. Dit kun je bijvoorbeeld al zien op de site van de KNOV, speciaal voor zwangere vrouwen: www.deverloskundige.nl. Op deze site wordt met geen woord gerept over CMV. Hoewel verloskundigen de taak hebben om zwangere vrouwen in te lichten over CMV, schiet dit vaak ook te kort. (KNOV, 2014). Vandaar dat ik er voor gekozen heb om juist wel een blog te schrijven over CMV. Niet om zwangere vrouwen angst toe te jagen, maar om vrouwen bewust te maken en hierdoor mogelijk en hopelijk de kans op infecties met CMV tijdens de zwangerschap te verminderen.

Wat is CMV?
CMV is een virus. Ongeveer de helft van alle mensen in Nederland heeft al een CMV infectie doorgemaakt. Aangezien je vaak niets merkt van een infectie met CMV, zijn mensen zich ook vaak niet bewust van deze infectie. Soms hebben mensen wel klachten, zoals vermoeidheid of koorts, alleen zijn deze symptomen zo nietszeggend en algemeen, dat je zelfs dan vaak niet door hebt dat het om CMV gaat. (RIVM, s.a.b; KNOV, 2004).

Hoe wordt je besmet met CMV?
Besmetting van CMV gaat vaak via urine en speeksel. Het kan ook doorgegeven worden via moedermelk, sperma, baarmoederhalsslijm en bloed. Jonge kinderen scheiden, na een infectie met CMV, gedurende vele jaren een hoge dosis CMV uit. Hierdoor heb je het meeste kans om besmet te worden met CMV via een jong kind, bijvoorbeeld bij het wisselen van de luier of het samen eten. (RIVM, s.a.b).

Risico tijdens de zwangerschap
Als een moeder tijdens de zwangerschap voor het eerst geïnfecteerd wordt met CMV, kan CMV overgedragen worden op het ongeboren kindje (50% kans), dit noemen we een aangeboren CMV infectie. 5 tot 10% van alle kindjes die tijdens de zwangerschap CMV overgedragen krijgen van hun moeder, ontwikkelt hierdoor symptomen. Van alle kindjes die wel CMV overgedragen hebben gekregen, maar geen symptomen vertonen na de bevalling, krijgt 10 tot 15% jaren later (vanaf hun 6e levensjaar) alsnog symptomen. (RIVM, s.a.; RIVM, s.a.b).

Symptomen aangeboren CMV infectie (RIVM, s.a.b; cmv infectie, s.a.)
De meeste kinderen die CMV overgedragen krijgen van hun moeder tijdens de zwangerschap, krijgen geen symptomen. Slechts een klein deel (10%) krijgt wel te maken met symptomen of een combinatie van symptomen, zoals:
– Geelzucht
– Een lager geboortegewicht
– Vergroting van lever en milt
– Kleine bloedingen in de huid
– Gehoorafwijking
– Oogproblemen
– Hersenontsteking
– Longontsteking

Als kinderen die geïnfecteerd zijn met CMV tijdens de zwangerschap na de geboorte geen symptomen hebben, maar jaren later wel last krijgen van symptomen, zijn de problemen vaak erger:
– Slechthorendheid
– Slechtziendheid
– Een achterstand in de ontwikkeling
Dit komt voor bij ongeveer 1 op de 8 kinderen die besmet zijn met CMV tijdens de zwangerschap en na de bevalling geen symptomen hadden.

In Nederland wordt 5 op de 1000 kinderen geboren met een aangeboren CMV infectie. Gelukkig ontwikkelt slechts 10% daarvan symptomen.

Behandeling voor CMV
Op dit moment is er nog geen concrete behandeling voor CMV. Hier worden nog onderzoeken naar gedaan. Tot op heden krijgen kinderen die tijdens de zwangerschap besmet zijn met CMV antivirale medicijnen direct na de geboorte. Bij kinderen die direct na de geboorte symptomen ontwikkelen heeft dit mogelijk al effect, het is nog onduidelijk of hiermee ook eventuele symptomen op latere leeftijd voorkomen kunnen worden. (RIVM, s.a.b)

Voorkomen van besmetting met CMV tijdens de zwangerschap (RIVM, s.a.)
Aangezien er nog geen vaccin is tegen CMV en je ook slechts 2 simpele mogelijkheden hebt om de kans op een CMV infectie te verminderen, wordt er op dit moment niet tijdens de zwangerschap al gekeken of de zwangere ooit al CMV heeft doorgemaakt of niet.

Daarom is het aan te raden dat elke zwangere probeert om de kans op een CMV besmetting te verminderen. Dit gaat gemakkelijk en je hoeft daarvoor slechts 2 dingen te doen:
– Goed je handen wassen na contact met speeksel of urine van kinderen.
– Geen bestek/bordjes/bekertjes/voedsel delen met kleine kinderen. Hierdoor vermijdt je de kans op contact met speeksel.

Het is dus aan te raden dat je deze beschermende maatregelen neemt bij elk jong kind. Elk jong kind kan met CMV geïnfecteerd zijn, aangezien de symptomen van CMV vaak niet duidelijk of niet aanwezig zijn.

Wat als je ooit al de infectie hebt doorgemaakt?
Als je ooit al een CMV infectie hebt doorgemaakt, heb je antistoffen tegen CMV. Dit wil niet zeggen dat je er volledig tegen beschermt bent, regelmatig wordt de CMV in je lichaam namelijk terug gereactiveerd. Tevens kun je opnieuw geïnfecteerd worden met een ander type CMV. Als je toevallig weet dat je ooit al een CMV infectie door hebt gemaakt, hoef je niet bang te zijn dat je je kindje tijdens de zwangerschap besmet, aangezien die kans zeer klein is. (RIVM, s.a.)

Werken met jonge kinderen
Als je werkt met jonge kinderen is de kans heel groot dat je ooit al een CMV infectie hebt doorgemaakt. Om toch de kans op een besmetting met CMV tijdens de zwangerschap te verminderen kun je de algemene beschermende maatregelen aanhouden (handen goed wassen en geen bestek/bordjes/voedsel/bekertjes delen), tevens kun je bijvoorbeeld bij het schoonmaken van speelgoed (vaak vol met speeksel van kindjes) handschoenen aantrekken.

Conclusie
Door goede handhygiëne toe te passen en zoveel mogelijk te voorkomen dat je in aanraking komt met speeksel van een jong kindje tijdens de zwangerschap, verminder je de kans op besmetting met CMV en daarmee dus de kans dat je kindje een aangeboren CMV infectie oploopt. Slechts kleine handelingen, die veel problemen kunnen voorkomen.

Voor meer informatie: http://www.rivm.nl/Onderwerpen/C/Cytomegalovirusinfectie/Cytomegalovirusinfectie_CMV_en_zwangerschap

makelessnoise @Flickr
makelessnoise @Flickr

Bronnen
CMV infectie (s.a.)
Gevonden op het internet op 23 maart 2015 via http://www.cmvinfectie.nl/over_cmv/symptomatisch-en-niet-symptomatisch.html

KNOV (2004) Hygiëne en infectiepreventie
Gevonden op het internet op 23 maart 2015 via http://www.knov.nl/fms/file/knov.nl/knov_downloads/832/file/H_en_I_Wetenschappelijke_onderbouwing.pdf?download_category=richtlijnen-praktijkkaarten

KNOV (2014)
Gevonden op het internet op http://www.knov.nl/actueel-overzicht/nieuws-overzicht/detail/zwangeren-hebben-meer-voorlichting-over-infecties-nodig/1485

RIVM (s.a.)
Gevonden op het internet op 23 maart 2015 via http://www.rivm.nl/Onderwerpen/C/Cytomegalovirusinfectie/Cytomegalovirusinfectie_CMV_en_zwangerschap

RIVM (s.a.b)
Gevonden op het internet op 23 maart 2015 via http://www.rivm.nl/Onderwerpen/C/Cytomegalovirusinfectie/Aangeboren_cytomegalovirus_CMV_infectie