Zwangerschaps- en bevallingsverlof

Hoe zit dat eigenlijk, zwangerschapsverlof? Waar heb ik recht op? En wat nu als mijn kindje te vroeg of juist te laat geboren wordt? Zwangerschaps- en bevallingsverlof kan nogal wat vragen op roepen.

Zwangerschapsverlof
Zwangerschapsverlof is het verlof dat je opneemt voordat je gaat bevallen. Je hebt hierbij recht op 6 weken verlof. Deze 6 weken kun je makkelijk uitrekenen: neem de dag ná je uitgerekende datum en tel 6 weken terug. Dit is de dag waarop jouw zwangerschapsverlof kan ingaan. Je bent niet verplicht om 6 weken zwangerschapsverlof te nemen, je bent wel verplicht om 4 weken voor je uitgerekende datum te stoppen met werken. Indien je er voor kiest om pas 4 weken voor de uitgerekende datum te stoppen met werken, neem je de overige weken mee naar je bevallingsverlof. (Rijksoverheid, s.a.)

Zwangerschapsverlof aanvragen
Het is afhankelijk van je baan waar je zwangerschapsverlof aanvraagt. Indien je in loondienst bent, vraag je je verlof aan bij de werkgever, minimaal 7 weken voor de uitgerekende datum. Hiervoor heb je een zwangerschapsverklaring van de verloskundige/gynaecoloog nodig. (Rijksoverheid, s.a.b.)

Indien je zelfstandige bent, dan kun je in aanmerking komen voor de Zelfstandige en Zwangere regeling. Deze uitkering kun je aanvragen via het UWV. (Rijksoverheid, s.a.b.)

Bevallingsverlof
Je bevallingsverlof start de dag na je bevalling. Je bevallingsverlof duurt altijd minimaal 10 weken. Als je het zwangerschapsverlof en het bevallingsverlof bij elkaar optelt, heb je dus altijd recht op 16 weken verlof rondom je bevalling. (Rijksoverheid, s.a.)

Wat als je kindje te laat wordt geboren?
Stel je kindje wordt na de uitgerekende datum geboren, hoe zit het dan met je verlof? Een hele reële vraag, want de meeste kindjes worden geboren tussen de 40 en de 41 weken. Op dat moment krijg je de dagen tussen de uitgerekende datum en de werkelijke bevallingsdatum er gewoon bij. Deze extra dagen worden opgeteld bij je 16 weken verlof. (Rijksoverheid, s.a.)

Wat als je kindje te vroeg geboren wordt?
Stel je kindje wordt voor de uitgerekende datum geboren, hoe zit het dan met je verlof? Op dat moment krijg je de dagen dat je zwangerschapsverlof korter duurde bij je bevallingsverlof erbij. Bijvoorbeeld: je kindje wordt geboren op 37 weken zwangerschap en je bent op 34 weken met zwangerschapsverlof gegaan. Je hebt dan pas 3 weken zwangerschapsverlof gehad, terwijl je recht hebt op 6 weken. De overige 3 weken worden opgeteld bij je bevallingsverlof. In totaal heb je dus nog steeds 16 weken verlof.

Indien je kindje heel vroeg wordt geboren, zelfs voordat je zwangerschapsverlof in is gegaan, begint je verlof op de dag na de bevalling en duurt vanaf dat moment 16 weken. (UWV, s.a.)

Wat als mijn kindje is opgenomen in het ziekenhuis?
Als je kindje wordt opgenomen in het ziekenhuis, is er kans dat je bevallingsverlof verlengd kan worden. Dit geldt enkel indien je kindje langer dan 7 dagen in het ziekenhuis opgenomen is geweest. (UWV, s.a.) Om deze extra verlofdagen uit te rekenen, kun je terecht op http://www.uwv.nl/particulieren/zwanger-adoptie-pleegzorg/zwanger-met-uitkering/tijdens-zwangerschapsverlof/detail/betaling-van-de-zwangerschapsuitkering

Gespreid opnemen
Het is mogelijk om een deel van je bevallingsverlof gespreid op te nemen. Dit is mogelijk vanaf het moment dat je 6 weken bevallingsverlof hebt gehad, dus 6 weken na je bevalling. Je kunt dit overgebleven verlof opnemen over een periode van maximaal 30 weken. Dit kan enkel in overleg met je werkgever. Qua uitkering merk je hierin geen verschil. Je kunt dit verlof aanvragen bij je werkgever tot maximaal 3 weken na het begin van je bevallingsverlof. (Rijksoverheid, s.a.)

J.K. Califf @Flickr2.jpg
Bron: J.K. Califf @Flickr

Bronnen

Rijksoverheid (s.a.)
Gevonden op het internet op 13 juni 2016 via https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/zwangerschapsverlof-en-bevallingsverlof/vraag-en-antwoord/hoe-lang-duurt-zwangerschapsverlof-en-bevallingsverlof

Rijksoverheid (s.a.b.)
Gevonden op het internet op 13 juni 2016 via https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/zwangerschapsverlof-en-bevallingsverlof/vraag-en-antwoord/aanvragen-zwangerschapsverlof-en-zwangerschapsuitkering

UWV (s.a.)
Gevonden op het internet op 13 juni 2016 via http://www.uwv.nl/particulieren/zwanger-adoptie-pleegzorg/zwanger-met-uitkering/tijdens-zwangerschapsverlof/detail/betaling-van-de-zwangerschapsuitkering

Integrale zorg

Integrale zorg, elke dag hoor je er wel iets over voorbij komen en terecht! Want is integrale zorg wel de oplossing? Het is een mooi idee: betere samenwerking tussen de eerste lijn (verloskundigenpraktijken) en de 2e lijn (het ziekenhuis). Maar hoe ze dit tot stand willen gaan brengen, is wel heel drastisch.

Waarom integrale zorg?
De aanleiding om de geboortezorg om te gooien is de hoge perinatale sterfte (overlijden van baby’s vanaf 22 weken zwangerschap tot 7 dagen na de geboorte) in ons land. In 2009 is er een studie gepubliceerd over de perinatale sterftecijfers. Niemand weet precies waarom die in ons land hoger zijn. Is het omdat in andere landen anders geteld word, bijvoorbeeld pas vanaf 28 weken zwangerschap? Zo kun je in ons land bijvoorbeeld de zwangerschap af laten breken tot 24 weken, is dit ook perinatale sterfte? De kans dat een kindje overlijdt wanneer het geboren wordt op 24 weken zwangerschap is natuurlijk groter dan op bijvoorbeeld 28 weken. Is het dan eerlijk dat wij al tellen vanaf 22 weken? Of komt het toch omdat wij thuisbevallingen hanteren, ook in achterstandswijken?

Leuk dus zo’n onderzoek, maar uiteindelijk weten we nog niet waar het vandaan komt. Wel weten we ondertussen dat het perinatale sterftecijfer in ons land daalt, hoewel we ook daarvan niet weten hoe dit komt. Feit is wel dat het sterftecijfer nu dus al daalt, zonder integrale zorg. Maar toch is het hoge perinatale sterftecijfer reden geweest om na te gaan denken tot een hele andere vorm van geboortezorg: integrale zorg.

Wat gaat de integrale zorg inhouden?

De situatie nu
Tot op heden worden gezonde zwangere, met een laag risico op complicaties, begeleidt door de eerstelijns verloskundige, de verloskundige in de verloskundigenpraktijken. De verloskundigen voert een risicoselectie uit, indien zij aangeeft dat er een verhoogd risico is, wordt je voor controle doorgestuurd naar het ziekenhuis. Maar stel dat je gewoon gezond bent en een laag risico hebt, blijf je gedurende je hele zwangerschap, bevalling en het kraambed onder begeleiding van je eigen verloskundige. Hierbij heb je ook keuze vrijheid, gelukkig. Je kunt zelf bepalen bij welke verloskundigenpraktijk je onder controle wilt zijn, je kunt zelf bepalen waar je wilt bevallen (thuis, poliklinisch, geboortecentrum..), je kunt zelf bepalen welke kraamzorgorganisatie je inschakelt.. Kortom, jouw lichaam, jouw baby, jouw keuze.

Integrale zorg
Maar dan komt het idee om de geboortezorg om te gooien. Er moet een betere samenwerking ontstaan tussen de verloskundigenpraktijken en het ziekenhuis. Tevens moet er kostenbesparing optreden. Tot zo ver klinkt het prima, maar dan wordt er gesproken over het laten verdwijnen van de eerstelijns zorg. De geldpot komt bij het ziekenhuis terecht. De verloskundigen uit de verloskundigenpraktijken komen in dienst van het ziekenhuis. Het kan goed zijn, dat in de toekomst voor jou wordt gekozen bij welke verloskundige je terecht komt, er wordt gekozen waar je gaat bevallen en er wordt gekozen welke kraamzorgorganisatie jullie straks van kraamzorg gaat voorzien. De gezonde zwangere, die normaal gezien niet eens in het ziekenhuis hoefde te komen tijdens haar zwangerschap, wordt daar nu wel toe verplicht. Er is namelijk nog niet duidelijk wat er in elke regio aan keuzevrijheid verplicht aanwezig moet blijven. Het kan dus goed zijn dat er in sommige regio’s geen optie meer over blijft tot keuzevrijheid. Misschien is het bijvoorbeeld straks in jouw regio helemaal niet meer mogelijk om thuis te bevallen.
En wat dacht je van de kwaliteit van zorg die de verloskundige dan nog kan bieden? We zitten nu al vast aan flinke protocollen, maar de afspraken worden op dat moment nog strenger en de duidelijke scheidslijn tussen eerstelijns verloskunde en tweedelijns verloskunde verdwijnt. Een onzekere vrouw die even naar het hartje wil luisteren? Daar is op dat moment nog weinig ruimte voor. Iemand die gevallen is even thuis geruststellen, niet zomaar mogelijk.

Is dit de oplossing?
Nee, in mijn ogen niet. Dit is een hele radicale vorm van wijzingen in de geboortezorg. Uiteraard is het ook voor mij belangrijk dat het perinatale sterftecijfer daalt, maar daar is het nu al mee bezig. Er is geen enkel onderzoek waarbij wordt aangetoond dat het sterftecijfer zal dalen indien we integrale zorg invoeren. Het lijkt mij beter om uit te zoeken waar het perinatale sterftecijfer vandaan komt en de bron van het probleem aan te pakken. Wij hebben in ons land een goed werkend, uniek geboortesysteem, die hierdoor in een klap van de kaart wordt geveegd, zonder goede reden.

Mij lijkt het wél een goed idee om de samenwerking tussen de eerste en de tweelijn te versterken, maar dit kan ook op andere manieren. Zo zou het fantastisch zijn als een gynaecoloog bijvoorbeeld 1 keer per week/twee weken spreekuur houdt in een verloskundigenpraktijk. Zo hoeft een gezonde zwangere, mocht het nodig zijn om een consult bij de gynaecoloog te plannen, alsnog niet in een ziekenhuis te komen. Het lijkt mij ook heel goed om als eerstelijns verloskundigen meer scholing te krijgen in het begeleiden van ‘midden’ risico gevallen. Bijvoorbeeld het begeleiden van een baring met de pijnstilling remifentanil of pethidine of het begeleiden van een baring met meconiumhoudend vruchtwater. De begeleiding van de zorg door een eerstelijns verloskundigen staat namelijk niet voor niks voor minder onnodige interventies en daarmee risico’s op complicaties.

Conclusie
In mijn ogen is deze radicale vorm van wijzingen in de geboortezorg niet de oplossing. Om die reden heb ook ik de petitie tot herbezinning ondertekend, wil jij dit ook doen? https://geboortezorg.petities.nl/

Meer lezen?
http://www.keerhettij.nu/webos_net/defhandler.ashx

SONY DSC
Bron: Kristin Klein @Flickr

Wat kun je doen met overgebleven embryo’s?

Helaas is op de natuurlijke manier zwanger worden niet voor iedereen vanzelfsprekend. Hoe graag we dat ook zouden willen. Sommige onder ons moeten helaas uitwijken naar de voortplantingsgeneeskunde en krijgen te maken met IVF/ICSI. Gelukkig komt het dan ook regelmatig voor dat deze behandelingen resulteren in de geboorte van de zo gewenste zoon of dochter. Vaak is het het geval dat er na de succesvolle terugplaatsing nog embryo’s overgebleven zijn. Wat kun je daar mee doen?

Kinderwens
Wat je met de overgebleven embryo’s gaat doen is natuurlijk heel anders wanneer je nog een kinderwens hebt, dan wanneer je kinderwens compleet vervuld is. Indien je kinderwens nog niet vervuld is, kun je er voor kiezen om de embryo’s in te vriezen. Wanneer je er dan terug aan toe bent om eventueel opnieuw zwanger te worden, worden de embryo’s terug ontdooid. (Freya, 2015; Isala, 2015)

Vervulde kinderwens
Wanneer je kinderwens vervuld is, heb je de embryo’s die er nog ‘over’ zijn, eigenlijk niet meer nodig voor jezelf. Er zijn dan verschillende opties, wat je met de overgebleven embryo’s kunt doen. De keuze die mensen hierin maken is heel persoonlijk. Sommige mensen voelen helemaal niets bij de embryo’s, terwijl andere mensen dit al echt als een kindje zien.

Donatie
Als je net zo’n enorm traject hebt doorgemaakt om je eigen kinderwens in vervulling te zien gaan, kun je je voorstellen waar andere koppels zich in bevinden. Je kunt er voor kiezen om overgebleven embryo’s te doneren aan een ander koppel met een kinderwens. (VUMC, 2016).

Wetenschappelijk onderzoek
Je kunt er ook voor kiezen om de embryo’s te doneren voor het wetenschappelijk onderzoek. Dit onderzoek mag alleen uitgevoerd worden als er geen andere onderzoeksmogelijkheid is, als er belang bij is voor de geneeskunde en het onderzoek moet tevens goedgekeurd worden door de Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek. (CCMO, s.a.).

Productie van stamcellen
In sommige ziekenhuizen kun je er ook voor kiezen om de embryo’s te laten gebruiken voor de productie van stamcellen. Stamcellen kunnen gebruikt worden bij de behandeling van bijvoorbeeld mensen met leukemie. (UMCG, s.a.; Stamceldonor, s.a.; CCMO, s.a.).

Vernietigen
Indien je geen van de voorgaande opties een prettige gedachte vindt, kun je er ook voor kiezen om de embryo’s te laten vernietigen. (VUMC, 2016).

Meenemen
Wat veel mensen niet weten is dat je de embryo’s ook mee naar huis kunt nemen. Sommige gezinnen vinden het prettig om op hun eigen manier afscheid te nemen van de embryo’s, bijvoorbeeld door ze op een belangrijke plek te begraven. (Mirremaan, 2015)

Conclusie
Wanneer je kinderwens vervuld is, maar je nog wel enkele embryo’s over hebt, zijn er verschillende opties. De keuze die je hierin maakt is heel persoonlijk en afhankelijk van de gedachte die je hebt bij de embryo. Je kunt er andere mensen gelukkig mee maken, je kunt er de medische wetenschap mee helpen, maar je kunt het ook voor jezelf een plekje proberen te geven.

Torsten Manger @Flickr
Bron: Torsten Manger @Flickr

Bronnen
CCMO (s.a.)
Gevonden op het internet op 7 januari 2016 via http://www.ccmo.nl/nl/onderzoek-met-geslachtscellen-en-of-rest-embryo-s-en-de-foetus

Freya (2015)
Gevonden op het internet op 7 januari 2016 via https://www.freya.nl/web_folders/folder4.php

Isala (2015)
Gevonden op het internet op 7 januari 2016 via http://www.isala.nl/over-isala/nieuws/invriezen-van-overgebleven-embryo%E2%80%99s-na-ivf-of-icsi

Mirremaan (2015)
Gevonden op het internet op 7 januari 2016 via http://www.mirremaan.nl/wat-doe-je-met-de-embryos-in-de-vriezer/

Stamceldonor (s.a.)

Gevonden op het internet op 7 januari 2016 via https://www.stamceldonor.nl/informatie-over-stamceldonor-worden

UMCG (s.a.)
Gevonden op het internet op 7 januari 2016 via https://www.umcg.nl/SiteCollectionDocuments/Zorg/ZOB/B/Bewaren%20embryo’s.pdf
VUMC (2016)
Gevonden op het internet op 7 januari 2016 via http://www.vumc.nl/afdelingen/IVF-centrum/225948/225958/#artikel_15

Stichting Beschermde Wieg

Niet voor iedereen is een zwangerschap een droom die uitkomt. Een periode van 9 maanden uitkijken naar het moment dat je je kindje eindelijk vast kunt houden. Sommige vrouwen voelen zich niet in staat om voor hun kindje te zorgen, misschien alleenstaand of mogelijk is de zwangerschap wel ontstaan na een verkrachting. Of misschien is de zwangerschap ontstaan voordat ze getrouwd zijn en zijn ze bang voor eerwraak. Wat de achterliggende reden ook is (die is er gegarandeerd!), sommige vrouwen zijn wanhopig, machteloos, voelen zich verloren en zien geen andere uitweg dan hun kindje zomaar ergens achter te laten.

In het geheim bevallen en je kindje afstaan
Sommige vrouwen zijn tijdens deze ongewenste zwangerschap nog wel in staat om hulpverlening in te schakelen. In Nederland zijn er verschillende organisaties die je kunnen helpen bij het anoniem bevallen, zonder dat je familie het weet en het afstaan van je kindje. Zij kunnen er zelfs voor zorgen, als je dat wilt, dat je kindje je later eventueel nog terug kan vinden. Je kunt hiervoor terecht bij www.kinderbescherming.nl ; www.fiom.nl ; www.SIRIZ.nl  en www.bureaujeugdzorg.info.

Je kindje afstaan zonder hulpverlening
Sommige vrouwen zijn niet in staat tijdens hun zwangerschap hulpverlening in te schakelen en voelen zich genoodzaakt om hun kindje te vondeling te leggen. Soms ben je zo angstig en wanhopig, dat je voor je gevoel geen andere uitweg meer ziet, dan je kindje ergens illegaal, onbeschermd achter te laten. Gelukkig heb je dan ook de mogelijkheid om je kindje beschermd achter te laten in een wiegje van Stichting Beschermde Wieg.

Dit wiegje bevindt zich in een verwarmd kamertje. Je kunt hier rustig even bijkomen en je kunt er zelfs als je wilt contact op nemen met de beschermde wieg moeder, maar dit hoeft niet! Voor het kindje kan er eventueel direct medische zorg geregeld worden en ook voor jou als moeder, ligt er een brief met informatie over de bevalling en waar je, anoniem, eventueel terecht kunt voor medisch noodzakelijke zorg. Bij die envelop zit ook een puzzelstukje. Het puzzelstukje wat hier perfect in past, blijft bij het kindje. Zo kan de moeder eventueel op haar beslissing terug komen om haar kindje af te staan en weten de zorgverleners dan dat zij inderdaad de moeder is. Je kunt namelijk tot 6 maanden na de datum terugkomen op je besluit om je kindje af te staan.

Als je je kindje achter laat in de beschermde wieg, kun je er voor kiezen om je contactgegevens achter te laten, maar dit hoeft niet. Indien je er voor kiest om de gegevens achter te laten, worden deze bewaard in een kluis en na de 16e verjaardag van het kind worden deze gegevens aan het kind overhandigd. Nadat je de deur van de beschermde wieg achter je sluit, gaat de deur op slot, zodat je kindje veilig is totdat de beschermde wieg moeder je kindje binnen enkele minuten komt halen.

Heb jij dringende hulp nodig? Je kunt áltijd contact op nemen met stichting Beschermde Wieg via 0800-6005. Ook aan de telefoon hoef je je naam niet te noemen.

Waar staat een beschermde wieg?
– Groningen
– Middelburg
– Oudenbosch
– Papendrecht

Wist je dat?
Er op dit moment 4 Beschermde Wiegen zijn, maar dat Stichting Beschermde Wieg altijd op zoek is naar meer locaties? Indien jij een ruimte beschikbaar hebt van minimaal 1 bij 2 meter, met een aparte ingang aan de straat, affiniteit hebt met de doelgroep, in staat bent om een moeder in nood te helpen en het fijn zou vinden om Stichting Beschermde Wieg te helpen met een extra beschermde wieg, neem dan eens contact op.

Bron: www.beschermdewieg.nl
Bron: http://www.beschermdewieg.nl

Voor meer informatie, kijk op: http://www.beschermdewieg.nl/

Lieve Blancquaert – Birth Day

Fotografe Lieve Blancquaert is rond de wereld gereisd om uit te zoeken wat het betekend om op een bepaalde plek geboren te worden. Wat betekent het om te bevallen binnen een bepaalde cultuur? Wat voor invloed heeft cultuur op een verder leven? Wat voor rituelen bestaan er rondom de geboorte? Deze reis en de informatie en foto’s die ze hierbij verzameld heeft probeert ze op verschillende manieren met het publiek te delen. Zo heeft ze een boek geschreven, komt er een documentaire en kun je een foto-expo bezoeken.

Foto-expo (De geboortenis, 2015a)
De foto-expositie is gestart op 8 mei 2015 en kun je nog bezoeken t/m 28 juni 2015. Deze expositie is verspreid te zien op 3 verschillende locaties: Dat Bolwerck, St. Walburgiskerk en de Burgerzaal, in Zutphen.

Tijdens deze expositie is een selectie van 400 foto’s te zien. Hierbij krijg je een kijkje in de manier waarop mensen binnen verschillende culturen bevallen. Dit zijn dus niet alleen maar mooie babyfoto’s, maar ook juist indrukwekkende foto’s, die heel anders zijn dan wat wij gewend zijn. Soms zijn de foto’s ronduit confronterend.

Kosten
Als volwassene kost de entree €12,50. Hierbij krijg je een kaartje waarmee je op alle 3 de locaties terecht kunt. Voor kinderen vanaf 12 jaar kost het €6,50 en voor kinderen tot 12 jaar is het gratis.

Kinderopvang
Wil je zelf graag gaan kijken naar de foto-expo, maar heb je geen oppas? Op verschillende zaterdagen is er van 14:00 uur tot 17:00 uur opvang geregeld van kinderen van 0 t/m 4 jaar bij kinderopvang ‘het kleurrijk’. Hiervoor zal je wel van te voren moeten reserveren.

Documentaire

Vanaf zondagavond 24 mei kun je de documentaire ‘birth day’ volgen op NPO 2. De documentaire bestaat uit 9 afleveringen. Elk van deze afleveringen toont een andere locatie, waarop te zien is hoe het is om in die cultuur te bevallen. Hierbij komen verschillende onderwerpen aanbod, zoals: het kraambed, de bevalling, rituelen, de familie en de cultuur op zich. 24 mei start de aflevering in China, daarna volgen: Koeweit, Groenland, Brazilië, Israël, Kenia, de Verenigde Staten en India. In de laatste aflevering kun je zien hoe het is om te bevallen in Lieve haar thuisland, België. (VPRO, 2015).

Het boek (De geboortenis, 2015b)
Als je vooral benieuwd bent naar het verhaal achter een bepaalde foto, is het boek ‘birth day’ iets voor jou. Het boek is onderverdeeld in de verschillende landen waar Lieve geweest is. In het boek zie je een flinke selectie een foto’s, met daarbij toelichting en informatie over de bepaalde cultuur, het land, de rituelen, de familie, de bevalling en alles wat daarbij hoort en past.

Het boek is onderdeel van een drieluik. ‘Birth day’ is het eerste deel, deel 2 zal gaan over het huwelijk en deel 3 over de dood. Je kunt het boek aanschaffen bij de foto-expo, maar je kunt hem ook bestellen, via de uitgever (Lannoo shop) of via sommige boekhandels. De prijs van het boek is €34,99.

Conclusie
Niet in elke cultuur en in elk land bevallen ze op dezelfde manier. Iedere cultuur heeft zo zijn eigen gebruiken, tradities en rituelen. Soms mogen we werkelijk in onze handen klappen dat we zulke goede geboortezorg hebben, soms denk ik dat we te ver gaan in onze medicalisering. Toch is het mooi om eens een kijkje te kunnen nemen in de geboortezorg in andere landen en je daarbij bewust te zijn van onze eigen geboortezorg.

Meer informatie is te vinden op de site van ‘de geboortenis’.

US Army Africa @Flickr
US Army Africa @Flickr

Bronnen
De geboortenis (2015a)
Gevonden op het internet op 13 mei 2015 http://www.geboortenis.nl/birth-day/expo-birth-day/

De geboortenis (2015b)
Gevonden op het internet op 13 mei 2015 via http://www.geboortenis.nl/boek-birth-day/

VPRO (2015)
Gevonden op het internet op 13 mei 2015 via http://www.vpro.nl/buitenland/programmas/birth-day/alles.html

Stichting Earlybirds

Als je kindje te vroeg geboren wordt, ga je een hele heftige periode tegemoet. Stichting Earlybirds kan daarin een kleine verlichting bieden.

Wat doet stichting Earlybirds? (Earlybirds, 2013)
Stichting Earlybirds is een belangeloze organisatie, die aanbiedt om te vroeg geboren kindjes op de foto te zetten. Ouders die te maken krijgen met een vroeg geboorte, gaan door een moeilijke periode met emoties die zich in een rap tempo afwisselen. Je wordt in deze periode geleefd en maakt de periode niet geheel bewust mee. Vaak worden er wel foto’s gemaakt, maar dit zijn foto’s die je toch niet heel graag aan anderen laat zien en die kinderen later niet altijd prettig vinden om naar terug te kijken.

Hoe gaat het in zijn werking? (Earlybirds, 2013)
Stichting Earlybirds biedt professionele fotografie aan, waar niet de nadruk wordt gelegd op het medische. Uiteraard zijn de slangetjes en sensoren wel zichtbaar, maar niet nadrukkelijk, waardoor ze niet eng zijn. De foto’s worden gemaakt in de dagelijkse routine. Als je je kindje bijvoorbeeld net op dat moment in bad gaat doen, dan worden er foto’s gemaakt van het baden. De fotosessie vormt op die manier geen extra belasting voor jullie of voor jullie kindje. Je hoeft er niet voor te poseren. De fotosessie duurt in totaal ongeveer een uurtje.

Voor wie? (Earlybirds, 2013)
Kindjes die geboren worden tussen de 24ste en de 36ste zwangerschapsweek en die vermoedelijke meer dan 3 weken in het ziekenhuis zullen moeten verblijven.

Aanmelden (Earlybirds, 2013)
Als je kindje te vroeg geboren wordt, kun je je na de bevalling aanmelden via www.earlybirdsfotografie.nl. Na je aanmelding ontvang je een informatiepakketje en een bevestiging. Daarna wordt er binnen 2 weken contact opgenomen om een afspraak te plannen.

Kosten
(Earlybirds, 2013)
De fotosessie is geheel kosteloos. Je ontvangt na afloop ongeveer 20 tot 50 bewerkte foto’s digitaal. Aangezien de stichting blijft bestaan op basis van donaties, wordt er wel altijd aan de ouders gevraagd om een donatie te doen, maar dit is niet verplicht.

Earlybirds en NiCU (Earlybirds, 2013)
Stichting Earlybirds heeft nog een extra service, kleine knuffeltjes. Deze knuffeltjes worden allemaal gemaakt door vrijwilligers en worden zeer goed gecontroleerd, voordat deze worden weggegeven.

Earlybirds
De earlybirds knuffeltjes zijn kleine knuffeltjes in de vorm van een vogel, met een uitrekbare staart. Deze knuffeltjes zijn vergelijkbaar met de inktvisjes, die in andere landen gebruikt worden op de neonatologie. Met deze uitrekbare staart, wordt de navelstreng nagebootst. Hierdoor zal het kindje snel naar de staart grijpen en minder snel naar alle snoertjes om zich heen.

NiCU
Ook de NiCU is een knuffeltje in de vorm van een vogel, maar dan zonder vulling. Deze zijn speciaal voor de zeer kwetsbare kindjes, aangezien je zonder vulling minder kans hebt op bacteriegroei.

Hoe kom je in aanmerking?
Je je hebt aangemeld voor de fotosessie, krijg je van de fotograaf een knuffeltje, maar als je geen fotosessie wilt, kun je het vogeltje zelf aanvragen via haakeenearlybirdje@gmail.com. Ook voor zieke kindjes, die liggen op de neonatologie kun je zo’n knuffeltje aanvragen.
Tevens kunnen ziekenhuizen deze knuffels aanvragen om uit te delen op de neonatologie.

Hoe kan de stichting blijven bestaan? (Earlybirds, 2013)
De stichting werkt met ongeveer 100 fotografen op vrijwillige basis. Deze fotografen krijgen dus niets betaald, enkel hun vervoers- en parkeerkosten worden vergoed. Om te blijven bestaan is de stichting afhankelijk van donaties die worden gedaan. Tevens worden ze gesponsord (bijvoorbeeld in de wasproducten voor de knuffels), veilen ze regelmatig gedoneerde artikelen via Facebook en hebben ze een jaarlijkse loterij.

Hoe kun je helpen?
Wil je deze stichting een handje helpen? Dat kan altijd! Je kunt je aanmelden als vrijwillige fotograaf. Hiervoor moet je uiteraard wel eerst door een keuring heen. Je kunt ook meehelpen met het haken van de knuffeltjes. Tevens kun je altijd een donatie doen, alle kleine beetjes helpen.

@wikimedia
@wikimedia

Bronnen
Earlybirds (2013)
Gevonden op het internet op 22 april 2015 via http://www.earlybirdsfotografie.nl/wp-content/uploads/2013/03/Brochure-algemeen1.pdf

Stichting Make a Memory

Een stichting die mij echt aan het hart gaat, is stichting Make a Memory. Nog altijd een vrij onbekende stichting, maar oh zo waardevol.

Stichting Make a Memory?
Stichting Make a Memory richt zich op het fotograferen van ernstig zieke, terminale of overleden kindjes, in de leeftijd van 23 weken (zwangerschapsduur) tot 17 jaar. Wat voor mij (als verloskundige), de meest bijzondere tak is, is de fotografie van overleden, pasgeboren baby’s. Tot vorig jaar viel deze tak onder stichting Earlybird/vlinderkindjes, maar vorig jaar is deze overgenomen door stichting Make a Memory. (Make a Memory, s.a.).

Waarom?
Het overlijden van een kindje is een ongelofelijk machteloze gebeurtenis. Als je kindje overlijdt direct na de geboorte of vlak daarna, ken je je kindje zelfs pas net. Foto’s van jullie kindje is dan vaak de enige, blijvende herinnering. Maar, hoe moeilijk is het om na het overlijden foto’s te maken van een overleden kindje. Als de ouders hier zelf niet toe in staat zijn, wordt er vaak een verpleegkundige ingeroepen, maar ook die is uiteraard geen fotograaf. Zelden ontstaan er dan ook mooie beelden, die ook nog mooi staan op de kast in de woonkamer of die je kunt laten zien aan familie en vrienden. Stichting Make a Memory, kan hier wel wat voor je betekenen. Zij maken, kosteloos, prachtige foto’s van het overleden kindje, alleen en met de ouders samen. Zulke foto’s zijn vaak enorm waardevol. Een tastbare herinnering, waar je altijd nog even naar kunt kijken, maar ook bijvoorbeeld om aan andere kinderen te laten zien hoe hun broertje of zusje eruit zag. (Parool, 2008).

Hoe werkt het? (Make a Memory, s.a.)
Als het kindje komt te overlijden (of als het kindje terminaal of ernstig ziek is, andere tak van Stichting Make a Memory), kan of een zorgprofessional contact op nemen met Stichting Make a Memory of kunnen de ouders zelf contact opnemen. Stichting Make a Memory werkt met vrijwilligers. Zodra er een oproep binnenkomt, zoeken zij een fotograaf dicht in de buurt die naar het ziekenhuis/geboortecentrum of het huis van de ouders kan komen. De fotograaf blijft niet langer dan noodzakelijk. In elk ziekenhuis in Nederland, ligt een protocol klaar voor Stichting Make a Memory en is deze stichting welkom.

Aan deze fotoreportage zitten geen kosten verbonden. Stichting Make a Memory werkt met vrijwilligers, sponsoren, donaties, schenkingen en andere wettige inkomsten.

Conclusie
Kom je in de toekomst een koppel tegen die misschien iets kunnen hebben aan deze waardevolle foto’s, denk dan eens terug aan Stichting Make a Memory. Ook als zorgprofessional kun je (na overleg met de ouders) Stichting Make a Memory contacteren. Hopelijk hoef je dit zelf nooit mee te maken, maar gebeurt het toch? Weet dan dat er mogelijkheden zijn om prachtige, blijvende herinneringen te creëren.

Atranias @Pixabay
Atranias @Pixabay

Bronnen
Stichting Make a Memory (s.a.)
Gevonden op het internet op 18 februari 2015 via http://www.makeamemory.nl/

Parool (2008)
Artikel terug te lezen op http://www.ouders.nl/forum/verlies-en-verdriet/stichting-make-a-memory