Buitenbaarmoederlijke zwangerschap

Mogelijk heb je er ooit wel eens over gehoord: een buitenbaarmoederlijke zwangerschap. Wat is het precies en waar moet je op letten?


Wat is een buitenbaarmoederlijke zwangerschap?

Normaal gezien nestelt de bevruchte eicel zich na 4 à 5 dagen in de baarmoeder. Een buitenbaarmoederlijke zwangerschap, ook wel een EUG (extra uteriene graviditeit) genoemd, wil zeggen dat de bevruchte eicel zich niet heeft genesteld in de baarmoeder, maar buiten de baarmoeder. Dit gebeurt bij 1 op de 100 zwangerschappen. In veel gevallen nestelt de bevruchte eicel zich dan in de eileider (95% van de gevallen), maar in een klein aantal gevallen nestelt de bevruchte eicel in de buikholte, in de baarmoederhals of in de eierstok. (Rondom zwanger, s.a.; Freya, 2002)

Hoe ontstaat een EUG?

Wanneer de eicel bevrucht wordt, begint het transport richting de baarmoeder. Wanneer er sprake is van een buitenbaarmoederlijke zwangerschap, is de bevruchte eicel niet aangekomen in de baarmoeder, het transport wordt belemmerd (of bij innesteling in de baarmoederhals: te ver afgedwaald). Dit kan verschillende oorzaken hebben, maar vaak komen we helaas niet achter de oorzaak.

Mogelijke oorzaken (Freya, 2002, Rondom zwanger, s.a.):
– Een (vroegere) ontsteking aan de eileider. Denk hierbij aan Chlamydia. Hierdoor kunnen er verklevingen ontstaan in de eileiders. (Endometriose, s.a.; Rondom zwanger, s.a.)
– Vleesbomen, deze kunnen het transport verstoren.
– Een niet succesvolle sterilisatie van de vrouw.
– Vruchtbaarheidsbehandelingen. Bij IVF/ICSI wordt de embryo in de baarmoeder gebracht, van onderaf, hierdoor kan de embryo makkelijker naar boven transporteren.
– Endometriose
– Een vroegere operatie aan de eileiders (bv. door een al eerdere EUG).
– Een spiraaltje, deze kan zorgen voor ontstekingen aan de eileiders.

Symptomen (Freya, 2002)
Wanneer de bevruchte eicel net is ingenesteld buiten de baarmoeder, merk je vaak nog niets. Pas na een positieve zwangerschapstest, of soms zelfs weken later, beginnen de eerste klachten. De klachten treden meestal op tussen de 5e en de 12e zwangerschapsweek. In de meeste gevallen zo rond 7/8 weken.

De eerste symptomen
Vaak is het eerste symptoom van een EUG licht bloedverlies. Wanneer de innesteling van het vruchtje plaats vindt in bijvoorbeeld de eileider, kan dit er voor zorgen dat er wat bloedverlies optreedt. Daarnaast treedt er vaak pijn op. Het weefsel waarin het vruchtje is ingenesteld wordt uitgerekt, terwijl het hier niet voor bedoeld is. Dit veroorzaakt pijn aan een kant van je buik. Even de symptomen op een rijtje:
– Pijn aan een kant van je buik
– Uitstralende pijn tussen je schouderbladen, naar je rug of bovenbenen.
– Vaginaal bloedverlies
– Loze aandrang voor ontlasting
– Misselijkheid/braken
– Vaginaal onderzoek is pijnlijk, zeker wanneer de baarmoederhals bewogen wordt.
– Neiging tot flauwvallen

Late symptomen
Wanneer de buitenbaarmoederlijke zwangerschap wat langer de tijd heeft gehad om zich te ontwikkelen, kan het zijn dat de eileider ernstig uitrekt en uiteindelijk scheurt. We spreken dan van een acute EUG. Hierdoor komt er veel bloed vrij in de buikholte, soms tot wel 3 liter, wat kan zorgen voor een shock. De symptomen die hierbij optreden zijn als volgt:
– Een snelle, maar zwakke pols
– Ernstig bleek zien, ingevallen gezicht, spitse neus
– Zweten en tegelijkertijd klam en koud aanvoelen
– Een daling van je bloeddruk
– Een harde buik
– Collapsneiging

Diagnose
 (Rondom zwanger, s.a.)
Wanneer je deze symptomen herkent, is het belangrijk om direct je verloskundig zorgverlener te bellen! Zij gaan dan verder kijken om te zien of het gaat om een buitenbaarmoederlijke zwangerschap. Vaak wordt er allereerst een echo gemaakt om te checken of het vruchtje zich in de baarmoeder bevindt. Wanneer dit niet het geval is, wordt er vaak bloed geprikt om te kijken hoe hoog je zwangerschapshormoon (HCG) is.

Hoog HCG

Een hoog HCG en tegelijkertijd geen vruchtje zichtbaar in je baarmoeder, wijst er op dat er sprake is van een buitenbaarmoederlijke zwangerschap.

Laag HCG
Wanneer het HCG (nog) laag is, wordt er nog even afgewacht. Mogelijk is er wel sprake van een EUG, maar is deze nog vroeg in ontwikkeling. Na enkele dagen wordt er nogmaals een echo gemaakt en bloed afgenomen. Er zijn dan 2 mogelijke opties:
1. Het HCG stijgt: Wanneer er met de echo nog altijd geen zwangerschap wordt gevonden in je baarmoeder, lijkt dit op een EUG.
2. Het HCG daalt: Het lijkt erop dat je lichaam de EUG zelf oplost. Ze zullen je bloed in de gaten blijven houden.

Behandeling (Rondom zwanger, s.a.)
Wanneer er werkelijk sprake is van een buitenbaarmoederlijke zwangerschap, moet er iets aan gedaan worden. Een vruchtje kan niet volgroeien op deze plek en kan ook niet verplaatst worden naar een betere plek. Afhankelijk van hoe ver gevorderd de EUG is, wordt er een behandeling geadviseerd.

Laag HCG

Bij een laag HCG is het soms mogelijk om een injectie te krijgen met methotrexaat. Dit middel zorgt er voor dat de EUG wordt opgelost, zonder dat het invloed heeft op eventuele volgende zwangerschappen of op je vruchtbaarheid. Hierna wordt je HCG nog regelmatig bepaald om te kijken of het goed gaat.

Hoog HCG

Wanneer de EUG al verder gevorderd is, is het nodig om een operatie te verrichten. Vaak kan dit doormiddel van een kijk operatie, maar mocht de buitenbaarmoederlijke zwangerschap echt al ver gevorderd zijn en zijn er eventueel buik afwijkingen/verklevingen, dan kan het nodig zijn om een buikoperatie uit te voeren. Op deze manier wordt de EUG verwijdert. Soms is het hierbij nodig om je hele eileider mee te verwijderen.

Conclusie
Een buitenbaarmoederlijke zwangerschap kan je flink laten schrikken. Een heel erg gewenste zwangerschap, die dan toch afgebroken moet worden, aangezien het kindje daar niet verder zal kunnen ontwikkelen. Mocht je meer informatie willen over de verwerking van een EUG, kijk eens op http://www.freya.nl Herken je de klachten bij jezelf? Schroom niet en bel je verloskundige.

Pregnancy_test_36068237046.jpg
Bron: Wikimedia

Bronnen

Endometriose (s.a.)
Gevonden op het internet op 5 maart 2018 via https://endometriose.nl/endometriose/verklevingen-bij-endometriose/

Freya (2002)
Gevonden op het internet op 5 maart 2018 via https://www.freya.nl/brochures/eug-extra-uteriene-graviditeit-bbz-buitenbaarmoederlijke-zwangerschap/

Rondom zwanger (s.a.)
Gevonden op het internet op 5 maart 2018 via https://www.rondomzwanger.nl/wp-content/uploads/2017/04/dsg-553-buitenbaarmoederlijke-zwangerschapeug-1.pdf

Postpartum depressie

Zo’n 50 tot 70% van alle kraamvrouwen krijgt rond dag 3-5 last van onverwachte stemmingswisselingen en huilbuien. Dit noemen we de kraamtranen of de baby blues. Dit fenomeen ontstaat door een plotselinge daling van je hormoonspiegel na je bevalling. Helemaal niet gek en na enkele dagen gaat het vanzelf weer over. (Wij, s.a.; Fonds Psychische Gezondheid, 2013)

Maar bij niet alle vrouwen gaan deze symptomen over of ontstaan ze tijdens de kraamweek. Sommige vrouwen hebben maandenlang last van sombere gevoelens, prikkelbaarheid, rusteloosheid en angst. Dit hoort er niet bij. Dit noemen we een postpartum depressie. (LKPZ, s.a.; Fonds Psychische Gezondheid, 2013)

Wat is een postpartum depressie?
Een postpartum depressie is een depressie die ontstaat na de bevalling van je kindje. Dit hoeft niet direct na de bevalling te zijn, sterker nog, meestal ontstaat het juist pas later. Een postpartum depressie ontstaat ook regelmatig op het moment dat de bevallen vrouw stopt met het geven van borstvoeding of wanneer ze weer gaat werken. Meestal ontstaat een postpartum depressie in de eerste 4 maanden na de bevalling.  (Licht op depressie, s.a.)

Je kunt ook een postpartum depressie krijgen na een miskraam of een abortus. (LKPZ, s.a.)

Een postpartum depressie komt heel regelmatig voor, namelijk bij zo’n 10-15 % van alle bevallen moeders. Toch is het fenomeen niet heel bekend. (Korrelatie, s.a.)

Hoe ontstaat een postpartum depressie?
Het ontstaan van een postpartum depressie kent geen duidelijke oorzaak. Meestal is het een samenloop van verschillende factoren, zowel lichamelijke en psychische als sociale factoren. (LKPZ, s.a.)

Mogelijke lichamelijke factoren (Korrelatie, s.a.; LKPZ, s.a.):
Lichamelijke factoren die er voor zorgen dat er mogelijk een postpartum depressie ontstaat, ontstaan voornamelijk door een verandering in de hormoonspiegel na de bevalling.
– Een pittige bevalling
– Een ontregeling van de bloedsuikerspiegel
– Verstoring in de schildklierfuncties
– Te kort aan bepaalde vitamines of mineralen (Kalk en vitamine B6)
– Complicaties tijdens de zwangerschap/bevalling

Mogelijke psychische/sociale factoren (Korrelatie, s.a.; LKPZ, s.a.):
– Relatieproblemen
– Ongewenste zwangerschap
– Zorgen over de opvoeding
– De lat te hoog leggen voor jezelf of door de omgeving
– Een stressvolle gebeurtenis (overlijden, echtscheiding)
– Gebrek aan steun
– Laag sociaaleconomische status
– Immigratie
– Het niet kunnen geven van borstvoeding
– Tienerzwangerschap

Een andere factor die een rol speelt is de erfelijke factor (Korrelatie, s.a.; LKPZ, s.a.):
– Vrouwen die al eerder te maken hebben gehad met een depressie, bijvoorbeeld tijdens de zwangerschap, hebben meer kans op een postpartumdepressie.
– Vrouwen die al eerder last hebben gehad van angstklachten.
– Wanneer je voor de zwangerschap al last had van premenstruele stemmingswisselingen ben je ook vatbaarder voor een postpartumdepressie.
– Wanneer er depressies in de familie voorkomen, maak je ook meer kans op een postpartumdepressie.

Symptomen (LPKZ, s.a.; Fonds Psyche en Gezondheid, 2013)
Veel symptomen heeft elke pas bevallen moeder wel eens. Het verschil tussen gezonde symptomen en een postpartum depressie is dat een vrouw met een postpartum depressie niet meer volkomen normaal kan functioneren.

De meest voorkomende klachten bij een postpartum depressie:
– Somberheid
– Nergens meer zin in hebben
– Extreem moe zijn
– Lusteloos voelen
– Geen blije gevoelens hebben naar je baby of zelfs heftige gevoelens van afkeer of haat
– Geen moedergevoel hebben of juist overbezorgd zijn
– Huilbuien
– Prikkelbaarheid en agressiviteit
– Gebrek aan zelfvertrouwen, het gevoel hebben dat je geen goede moeder bent, terwijl anderen zeggen van wel
– Buitensporige schuldgevoelens
– Moeite met concentreren en in de war zijn, vergeetachtigheid
– Weinig en slecht slapen of juist extreem veel slapen
– Geen eetlust hebben of juist heel veel eten
– Een dood of leeg gevoel van binnen hebben
– Gevoelens van machteloosheid, angst en wanhoop
– Piekeren en malen
– Lichamelijke klachten: hoofdpijn, duizeligheid, misselijkheid.
– Terugkerende gedachten aan de dood of aan zelfmoord. Het gevoel hebben dat je je kindje iets aan wil doen.

Wanneer een vrouw ook last heeft van waanbeelden en de link met de werkelijkheid mist, spreken we niet van een postpartum depressie, maar van een postpartum psychose. Heel belangrijk om hierbij gelijk hulp in te schakelen!

Klachten en nu? (LPKZ, s.a.; Fonds Psyche en Gezondheid 2013)
Herken je jezelf in deze klachten? Weet dat deze gevoelens bij de depressie horen. Je hoeft je hier niet schuldig over te voelen! Belangrijk is om deze gevoelens aan te pakken, want ze gaan niet vanzelf verdwijnen en worden op den duur alleen maar erger. Vraag hulp bij je huisarts of verloskundige. Samen met hun kun je kijken naar een passende behandeling. Je staat er niet alleen voor!

Een mogelijke behandeling is bijvoorbeeld psychotherapie of gedragstherapie. Bij gedragstherapie leer je hoe je je negatieve gedachten om kunt buigen naar positieve gedachtes. Er wordt altijd geprobeerd om je te behandelen zonder medicijnen.

Herken je iemand anders in deze klachten? Praat erover en schakel eventueel hulp in. Deze signalen worden vaak niet herkend, omdat mensen denken dat het erbij hoort, maar dat is niet het geval.

Pexels.jpg
Bron: Pexels

Bronnen

Fonds Psychiche Gezondheid (2013)
Gevonden op het internet op 18 december 2016 via http://www.psychischegezondheid.nl/action/azitem/28/postpartum_depressie.html?tab=1

Korrelatie (s.a.)
Gevonden op het internet op 18 december 2016 via http://www.korrelatie.nl/onderwerpen/depressie/postnatale-depressie/

Licht op depressie (s.a.)
Gevonden op het internet op 18 december 2016 via http://www.lichtopdepressie.nl/stemmingsstoornissen/postnatale-depressie/

LKPZ (s.a.)
Gevonden op het internet op 18 december 2016 via http://www.lkpz.nl/patienten-depressie.php

Wij (s.a.)
Gevonden op het internet op 18 december 2016 via http://wij.nl/geboorte-info-kraamtijd/artikel/kraamtranen-en-babyblues

Obstipatie

Obstipatie, hoe vervelend is dat! Een van de kwaaltjes die je tijdens je zwangerschap tegen kunt komen, maar waar je gelukkig ook weer tips voor hebt om er van af te komen.

Hoe ontstaat obstipatie tijdens je zwangerschap?
De hormonen gieren door je lijf tijdens je zwangerschap. Een van die hormonen is progesteron. Progesteron zorgt onder andere voor de verslapping van spieren, waaronder ook de verslapping van spieren in de darmwand, waardoor deze minder goed kunnen samentrekken en de peristaltiek vermindert. Hierdoor duurt het langer voordat de ontlasting je darmen gepasseerd heeft en heeft je lichaam meer tijd om er water uit te halen. Hierdoor kan obstipatie ontstaan. (Gynaecologie mmc, 2015).

Hoe kom je er weer van af?
Er zijn talloze medicamenteuze middeltjes om obstipatie op te lossen, maar hier hoef je, zeker in het begin, echt geen gebruik van te maken. Er zijn verschillende andere manieren om je darmen een handje te helpen, die ook prima bruikbaar zijn buiten je zwangerschap!

Vezels eten
Zoals eigenlijk iedereen wel weet is het eten van vezels bij obstipatie heel belangrijk.
Veel groenten (donkere bladgroenten, bonen) en fruit (met schil) en volkoren producten. (Voedingscentrum, s.a.; Gynaecologie mmc, 2015).

Veel drinken
Als je te weinig drinkt (minder dan 2 liter) kan dit er voor zorgen dat je ontlasting nog harder wordt. Voldoende vocht zorgt er voor dat je ontlasting soepeler is. (Voedingscentrum, s.a.; Gynaecologie mmc, 2015).

Beweging
Zorg dat je ook tijdens je zwangerschap blijft sporten! Dit is goed voor jou en je kindje. Tevens houdt dit je darmen in werking. (Voedingscentrum, s.a.; Gynaecologie mmc, 2015; Mind & Motion, 2013).

Negeer de aandrang niet
Als je moet, dan moet je. Zorg ervoor dat je de drang niet uitstelt, want hoe langer je ontlasting in je darmen blijft, hoe meer vocht er uit je ontlasting gehaald wordt en hoe harder het wordt. (De gezondheidswinkel, 2014)

Lijnzaad
Lijnzaad wordt ook wel vlaszaad genoemd. Vlaszaad werd goed laxerend. Pak een glas kokend water, leg er een eetlepel lijnzaad in, laat dit 12 uur trekken, voeg er voor de smaak wat aan toe (citroensap, honing etc.) en drink het voor het slapengaan op. (Mens en gezondheid, 2015).

2 kiwi’s op de nuchtere maag
Het eten van 2 kiwi’s op een nuchtere maag zorgt er ook vaak voor dat je darmen de ontlasting toch weer kunnen lozen. (Santura, s.a.)

Psylliumvezels
Te koop in natuurwinkels. Een eetlepel in een glas water/vruchtensap, goed roeren en opdrinken, 1 – 3 keer per dag. Werkt uitstekend. Hierbij is het extra belangrijk om goed te blijven drinken (2-3 liter), aangezien de psyllium anders te veel vocht mee naar buiten neemt. (Roosgoesgreen, 2015; Santura, s.a.)

Pruimen
In pruimen zit een stoelgang bevorderend suiker. Niet te veel pruimen eten, want het begint pas na een paar uur te werken. (Wikihow, s.a.)

Conclusie
Obstipatie is heel vervelend, maar voordat je het klusje van je darmen overneemt door medicatie te gebruiken, zijn er nog verschillende huis, tuin en keukenmiddeltjes die ook zeer goed helpen!

Frank de Kleine @Flickr.jpg
Bron: Frank de Kleine @Flickr

Bronnen
De gezondheidswinkel (2014)
Gevonden op het internet op 6 december 2015 via http://www.degezondheidswinkel.be/blog/constipatie-benadeling-10-manieren-om-verstopping-te-verhelpen

Gynaecologie MMC (2015)
Gevonden op het internet op 6 december 2015 via http://gynaecologie.mmc.nl/verloskunde/zwangerschap/vervelende_maar_onschuldige_klachten

Mens en gezondheid (2015)
Gevonden op het internet op 8 december 2015 via http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/natuurgeneeswijze/91254-constipatie-natuurlijke-behandeling.html

Mind & Motion (2013)
Gevonden op het internet op 6 december 2015 via http://www.mind-motion.nl/tips/50-zwangerschap-en-sporten

Roosgoengreen (2015)
Gevonden op het internet op 6 december 2015 via http://www.roosgoesgreen.nl/voeding/van-mond-tot-kont-wat-je-ontlasting-je-kan-vertellen-over-je-gezondheid/

Santura (s.a.)
Gevonden op het internet op 8 december 2015 via http://santura.nl/algemene-artikelen/127-obstipatie

Voedingscentrum (s.a.)
Gevonden op het internet op 6 december 2015 via http://www.voedingscentrum.nl/encyclopedie/verstopping.aspx

Wikihow (s.a.)
Gevonden op het internet op 6 december 2015 via http://nl.wikihow.com/Obstipatie-snel-en-natuurlijk-verhelpen

Skivakantie

Aangezien ik vannacht voor een week op skivakantie vertrek, kan ik aankomende week geen vriendschapsverzoeken accepteren (op facebook) of reageren op berichtjes. Wel zullen er aankomende week op maandag, woensdag en vrijdag  blogposts verschijnen (tipje van de sluier: Rapley, natuurlijke keizersnede, geen mutsje)! Vanaf 25 januari zal ik alle vragen/berichtjes en vriendschapsverzoeken weer beantwoorden! Fijn weekend allemaal!

tomfreakz @Flickr
tomfreakz @Flickr