Scheren van de schaamstreek

Wanneer de uitdrijving nadert, wordt in veel ziekenhuizen wereldwijd plots het scheermesje tevoorschijn gehaald en wordt de schaamstreek geschoren. Zo wordt dit bijvoorbeeld ook heel vaak gedaan in de ziekenhuizen in België. Maar is dit routinematige scheren wel zo’n goed idee?

Scheren van de schaamstreek
Plots komt het scheermesje tevoorschijn en gaat de vroedvrouw aan de slag om je schaamstreek haarvrij te maken. Waarom doen ze dit? In hun achterhoofd houden ze het idee dat haar op de schaamstreek ervoor zou kunnen zorgen dat, wanneer je inscheurt of ingeknipt wordt (wat vaak dan ook nog routinematig gebeurd), je minder kans hebt op een infectie hiervan. Tevens zou het makkelijker zijn bij het eventuele uitvoeren van een kunstverlossing en zou het eventuele hechten makkelijker maken. (Basevi & Lavender, 2014). Veel vrouwen doen dit zelf ook voordat ze gaan bevallen, puur omdat ze zich er ongemakkelijk bij voelen als de verloskundige of gynaecoloog voor een berg schaamhaar zou komen te staan.

Nadelen
Uit onderzoek komt naar voren dat er geen verschil wordt gevonden bij wel of niet scheren van de schaamstreek in het aantal infecties. Wel wordt er regelmatig gerapporteerd over de bijwerkingen van scheren: wondjes, roodheid en irritatie. (Basevi & Lavender, 2014). Juist op het moment dat je vagina dus al heel gevoelig en gekwetst is, zorg je er eigenlijk voor dat je de schaamstreek nog gevoeliger maakt. Tevens kan het terug groeien van de haartjes er ook nog voor zorgen dat je veel jeuk ervaart.

Voordelen
– Sommige vrouwen voelen zich echt beter en relaxter bij het idee dat er geen schaamhaar zichtbaar is. Alhoewel verloskundigen en gynaecologen zien heel veel verschillende mensen, dus daar hoef je het echt niet voor te doen.
– Het vergemakkelijkt het eventuele hechten of het uitvoeren van een kunstverlossing. Op zulke momenten kan er nog voor gekozen worden om het schaamhaar wat korter te knippen.

Conclusie
Het is niet nodig om routinematig de schaamstreek te scheren bij een bevalling om een eventuele wondinfectie te voorkomen. Het routinematig scheren zorgt alleen maar voor meer irritatie rondom de schaamstreek, waar je in het kraambed echt niet op ligt te wachten. Mocht je gynaecoloog of verloskundige toch een scheermesje in zijn of haar handen nemen, kun je dit dus met een gerust hart weigeren. Nergens voor nodig!

@pixabay2
@Pixabay

Bronnen
Basevi, V., & Lavender, T. (2014). Routinely shaving women in the area around the vagina on admission to hospital in labour. Gevonden op het internet op 29 december 2015 via http://www.cochrane.org/CD001236/PREG_routinely-shaving-women-in-the-area-around-the-vagina-on-admission-to-hospital-in-labour

CTG tijdens de baring

Een CTG wordt in de Nederlandse ziekenhuizen heel veel gebruikt. Bij medische bevallingen ligt iedereen vrijwel continue aan het CTG. Maar wat is een CTG eigenlijk? Wat registreert het? En niet geheel onbelangrijk, is het eigenlijk wel nuttig?

Wat is een CTG?
Een CTG (of ook wel cardiotocografie) genoemd, is een manier om de conditie van het ongeboren kind te bewaken. Je krijgt hierbij twee banden om je buik. Een band (meestal, dit is afhankelijk van de ligging van je kindje) onderaan je buik, om de harttonen van het kindje te registreren en een band aan de bovenkant van je buik, om de weeën te registreren. Deze twee registraties komen tevoorschijn op een beeldscherm. Dit beeldscherm kunnen ze in vrijwel elke kamer oproepen, zodat ze de conditie van je kindje continue in de gaten kunnen houden. Indien de harttonen van het kindje dalen of afwijken van wat normaal is, is het soms nodig om een MBO (microbloedonderzoek) te verrichten om te kijken of je kindje nog voldoende reserves heeft. Er wordt dan een klein sneetje gemaakt in het hoofdje van het kindje en daaruit wordt wat bloed afgenomen om te analyseren. Indien de bloeduitslag goed is, hoeft er niet ingegrepen te worden. Is de bloeduitslag niet goed, zal er voor gekozen worden om de bevalling zo snel mogelijk te staken. Soms is de registratie door middel van de banden niet optimaal en wordt er voor gekozen om een draadje op het hoofdje van het kindje te plaatsen, voor optimale registratie. (Jeroen Bosch ziekenhuis, s.a.).

Het nut van een CTG
Het klinkt mooi. Een registratie doormiddel van eenvoudige banden, om te kijken of de conditie van je kindje goed blijft. Mocht het nodig zijn een extra onderzoekje om te kijken of er eventueel ingegrepen moet worden. Maar is dit ook wel echt zo mooi?

Doptone
Een CTG kan (tot nu toe) enkel toegepast worden in het ziekenhuis. Het wordt soms toegepast al tijdens de zwangerschap en bij medische cliënten ook tijdens de bevalling. Indien je thuis of poliklinisch gaat bevallen, krijg je tijdens je bevalling niet te maken met een CTG. Dan krijg je te maken met de doptone. Een doptone een compact apparaatje wat de meeste zwangeren wel kennen van hun controles bij de verloskundige. Dit apparaatje wordt op je buik gezet en zend geluidsgolven uit. Deze geluidsgolven komen bij je kindje terecht en worden teruggekaatst door de hartkleppen van het kindje. Dit teruggekaatste geluid wordt door de doptone versterkt en hoorbaar als de hartslag van het kindje. (Oei ik groei, 2015). Met de doptone luistert de verloskundige al tijdens je controles, maar ook tijdens je bevalling regelmatig naar de harttonen van je kindje.

Doptone vs. CTG
De doptone en het CTG zijn de meest gebruikte methodes om de conditie van het kindje in de gaten te houden tijdens de bevalling. Er kan ook gebruik gemaakt worden van de hoorn van Pinard (zonder geluidsgolven), maar dit is lastiger om goed te horen en veel minder flexibel toepasbaar.
Dan is ook de vraag: wat is er beter? Continue vast liggen aan 2 banden of regelmatige controle met de doptone? Volgens het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg is het belangrijk om met de doptone ongeveer om de 15 minuten te luisteren, gedurende 1 minuut, direct na een wee. Al is er nog geen consensus over de frequentie van de auscultatie, dit wordt momenteel aanbevolen. (Mambourg, Gailly & Zhang, 2010).

Uit onderzoek is gebleken, dat continue registratie met een CTG zorgt voor minder convulsies bij pasgeborene, maar er is geen verschil gevonden in hersenbeschadiging en kindersterfte. Tevens was er bij continue registratie met een CTG wel sprake van een verhoging van het aantal keizersnedes en kunstverlossingen. (Alfirevic, Devane & Gyte, 2007).

Tevens geeft een CTG niet altijd een juist beeld. Wanneer er geen afwijkingen te zien zijn, kun je uitgaan van een goede conditie van het kindje. Wanneer er extreme afwijkingen te zien zijn, is ingrijpen hoogst waarschijnlijk noodzakelijk. Maar wat als er geringe, matige afwijkingen te zien zijn? Heeft het kindje dan zuurstoftekort? Niet altijd, sterker nog in meer dan de helft van de gevallen is er dan helemaal geen probleem voor het kindje, maar is er wel al veel stress en onnodige ingrepen (MBO) aan te pas gekomen. Om die reden is er in Nederland nu een onderzoek gaande of een MBO wel bewezen nuttig is in combinatie met het CTG, om op die manier het CTG betrouwbaarder te maken. (Studies-obsgyn, s.a.)

Met ander woorden: uit onderzoek is nog niet gebleken dat het gebruik van een CTG een betere uitkomst geeft voor het kind. Er is mogelijk kans dat er minder neonatale convulsies optreden, maar komt dit werkelijk door het CTG? En wat zijn daarvan de consequenties op lange termijn? (Nardin, 2007) Hier zal nog extra onderzoek naar gedaan moeten worden. Daar in tegen worden er wel meer keizersnedes en kunstverlossingen uitgevoerd.

Conclusie
In Nederland hebben we het geluk dat het CTG vaak enkel wordt toegepast bij medische geboortes. In landen als bijvoorbeeld België, ligt vrijwel iedereen gedurende de bevalling eventjes of continue aan het CTG. Tot nu toe lijkt het erop dat continue registratie met het CTG niet nuttiger is gebleken dan het controleren van de conditie van je kindje met een doptone. Het zou mogelijk minder convulsies opleveren, maar de consequenties daarvan op lange termijn zijn niet bekend en tevens levert het wel meer kunstverlossingen en keizersnedes op, met alle gevolgen en risico’s daarvan.
Tevens vind ik het belangrijk om te benoemen dat een CTG ook gebruik maakt van geluidsgolven (net als een doptone) en dat deze geluidgolven ook niet optimaal onderzocht zijn. (https://dekritischeverloskundige.wordpress.com/2014/10/24/29/) Het is dus het beste om tussentijds te luisteren met een doptone bij laagrisico bevallingen. Toch is er ook over de doptone nog niet voldoende bekend en moet daar ook nog gedegen onderzoek naar gedaan worden om te bepalen wat de beste frequentie qua auscultatie is. Maar ook nu daar nog geen duidelijkheid over is, is er dus geen verschil tussen het continue gebruik van een CTG en het toepassen van een doptone. Lijkt me dus duidelijk: geen onnodig gebruik van een CTG, waarbij je continue te maken hebt met geluidsgolven en ook nog continue vast zich aan banden, waardoor je bewegingsvrijheid aanzienlijk wordt beperkt.

In Nederland wordt het CTG eigenlijk enkel toegepast bij medische geboortes.  Het allermooiste zou natuurlijk zijn dat er in ziekenhuizen continue begeleiding wordt aangeboden, waarbij klinisch verloskundigen gewoon intermitterend kunnen luisteren met de doptone. Indien er dan twijfel is, kan er altijd nog voor gekozen worden om het CTG aan te leggen. Helaas is dat op dit moment in vrijwel geen een ziekenhuis in Nederland mogelijk. Een oplossing is dan dus gebruik te maken van een CTG, maar dit zou dus ook intermitterend kunnen in plaats van continue. Tevens moet hierbij dus voldoende rekening gehouden worden met de vals positieve waardes en moet er nog gedegen onderzoek gepubliceerd worden over het CTG in combinatie met het MBO en het nut daarvan. Het zou dus goed zijn voor de medische bevallingen, om het CTG verder te ontwikkelen, waardoor er minder vals positieve waardes zijn en er hopelijk minder snel, onnodig wordt ingegrepen.

US Army Africa @Flickr.jpg
US Army Africa @Flickr

Bronnen
Alferic, Z., Devane, D., & Gyte, G.M.L. (2007) Continuous cardiotocography (CTG) as a form of electronic fetal monitoring (EFM) for fetal assessment during labour (Review). The Cochrane Library, Issue 4.

Jeroen Bosch ziekenhuis (s.a.)
Gevonden op het internet op 22 december 2015 via http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/Publicaties/104242/Onderzoeken-Gynaecologie-Foetale-bewakingen-CTG-(cardiotocografie)-

Mambourg, F., Gailly, J., & Zhang, W. (2010). Richtlijn voor goede klinische praktijk bij laag risico bevallingen. KCE reports 139A. Brussel.

Nardin (2007)
Gevonden op het internet op 22 december 2015 via http://apps.who.int/rhl/pregnancy_childbirth/childbirth/routine_care/jncom/en/

Oei ik groei (2015)
Gevonden op het internet op 22 december 2015 via http://www.oeiikgroei.nl/abc/doptone/

Studies-obsgyn (s.a.)
Gevonden op het internet op 22 december 2015 via http://www.studies-obsgyn.nl/SCALP/page.asp?page_id=1175

Een kraamfeest

Een nieuwe hype: het kraamfeest. Voor sommige mensen helemaal het einde, bij anderen past het juist helemaal niet. Maar wat is het nu eigenlijk?

Wat is een kraamfeest?
Wanneer je een kraamfeest plant is het de bedoeling dat alle familie, vrienden, collega’s, buren en kennissen allemaal op die ene geplande datum langskomen (eventueel op een locatie) om jullie kersverse kindje te komen bewonderen. Dit houdt in dat je dus amper kraamvisite thuis krijgt, maar allemaal op 1 dag ziet. (Jarige job, 2015).

Voordelen
Natuurlijk zitten er aan zo’n kraamfeest voordelen:

Geen wekenlang bezoek

Je bent niet wekenlang bezig met kraamvisite, alles komt in 1 keer.

Persoonlijker
Tijdens een kraamfeest heb je weinig tijd om met iedereen te spreken.

Rustige kraamweek
De kraamweek kun je sowieso altijd beter gebruiken om te rusten, elkaar te leren kennen, aan elkaar te wennen en echt je naaste familie en vrienden langs te laten komen, maar met een kraamfeest weet je zeker dat dit lukt.

Mogelijkheid tot uitbesteden
Er zijn tegenwoordig bureaus die een kraamfeest voor je kunnen organiseren. Zij kunnen ook helpen op de dag zelf met bijvoorbeeld het welkomst van de gasten en het rondbrengen van drankjes.

Nadelen
Aan elk voordeel zit zo ongeveer ook weer een nadeel helaas:

De organisatie komt best wat tijd, indien je het allemaal zelf doet. (Wij, s.a.)
Als je het doet, wil je het ook goed doen. Je kunt het beste beginnen met de organisatie al tijdens je zwangerschap.
– Je hebt een locatie nodig (thuis of toch iets afhuren?).
– Er moet een datum geprikt worden.
– Er moeten hapjes en drankjes komen.
– Er moet voor versiering gezorgd worden.
– Er moet een gastenlijst gemaakt worden.
– Er moeten uitnodigingen verstuurd worden….

Wie valt buiten het kraamfeest?

Je wilt natuurlijk niemand kwetsen, maar er zijn altijd mensen die denken dat ze bij je naaste familie/vrienden horen en dus vinden dat ze toch al voor het kraamfeest langs mogen komen.

Drukte
Voor je kindje kan zo’n kraamfeest best wat stress geven. En dan komt ook nog de vraag: laat je het kindje van hand tot hand gaan zoals iedereen graag wenst, of houd jij het kindje lekker dicht bij je zoals het beste is voor je kindje op dat moment?

Conclusie
Je ziet steeds vaker dat mensen een kraamfeest geven. Een perfecte gelegenheid om alle visite in een keer langs te laten komen, om de eerste tijd echt te gebruiken voor het wennen aan het nieuwe gezinsleven en aan elkaar. Gelukkig zijn er natuurlijk nog allerlei andere manieren om de rust in je kraamweek en de periode daarna te houden (zoals het later versturen van de geboortekaartjes en een codewoord afspreken met de kraamverzorgster), maar een kraamfeest is daarvoor ook een goede optie!

@pixabay1
Bron: @pixabay

Bronnen
Jarige Job (2015)
Gevonden op het internet op 8 december 2015 via http://jarigejob.nl/kraamfeest/planning-kraamfeest-babyborrel/
Wij (s.a.)
Gevonden op het internet op 8 december 2015 via http://wij.nl/geboorte-info-kraamtijd/artikel/kraamvisite

Obstipatie

Obstipatie, hoe vervelend is dat! Een van de kwaaltjes die je tijdens je zwangerschap tegen kunt komen, maar waar je gelukkig ook weer tips voor hebt om er van af te komen.

Hoe ontstaat obstipatie tijdens je zwangerschap?
De hormonen gieren door je lijf tijdens je zwangerschap. Een van die hormonen is progesteron. Progesteron zorgt onder andere voor de verslapping van spieren, waaronder ook de verslapping van spieren in de darmwand, waardoor deze minder goed kunnen samentrekken en de peristaltiek vermindert. Hierdoor duurt het langer voordat de ontlasting je darmen gepasseerd heeft en heeft je lichaam meer tijd om er water uit te halen. Hierdoor kan obstipatie ontstaan. (Gynaecologie mmc, 2015).

Hoe kom je er weer van af?
Er zijn talloze medicamenteuze middeltjes om obstipatie op te lossen, maar hier hoef je, zeker in het begin, echt geen gebruik van te maken. Er zijn verschillende andere manieren om je darmen een handje te helpen, die ook prima bruikbaar zijn buiten je zwangerschap!

Vezels eten
Zoals eigenlijk iedereen wel weet is het eten van vezels bij obstipatie heel belangrijk.
Veel groenten (donkere bladgroenten, bonen) en fruit (met schil) en volkoren producten. (Voedingscentrum, s.a.; Gynaecologie mmc, 2015).

Veel drinken
Als je te weinig drinkt (minder dan 2 liter) kan dit er voor zorgen dat je ontlasting nog harder wordt. Voldoende vocht zorgt er voor dat je ontlasting soepeler is. (Voedingscentrum, s.a.; Gynaecologie mmc, 2015).

Beweging
Zorg dat je ook tijdens je zwangerschap blijft sporten! Dit is goed voor jou en je kindje. Tevens houdt dit je darmen in werking. (Voedingscentrum, s.a.; Gynaecologie mmc, 2015; Mind & Motion, 2013).

Negeer de aandrang niet
Als je moet, dan moet je. Zorg ervoor dat je de drang niet uitstelt, want hoe langer je ontlasting in je darmen blijft, hoe meer vocht er uit je ontlasting gehaald wordt en hoe harder het wordt. (De gezondheidswinkel, 2014)

Lijnzaad
Lijnzaad wordt ook wel vlaszaad genoemd. Vlaszaad werd goed laxerend. Pak een glas kokend water, leg er een eetlepel lijnzaad in, laat dit 12 uur trekken, voeg er voor de smaak wat aan toe (citroensap, honing etc.) en drink het voor het slapengaan op. (Mens en gezondheid, 2015).

2 kiwi’s op de nuchtere maag
Het eten van 2 kiwi’s op een nuchtere maag zorgt er ook vaak voor dat je darmen de ontlasting toch weer kunnen lozen. (Santura, s.a.)

Psylliumvezels
Te koop in natuurwinkels. Een eetlepel in een glas water/vruchtensap, goed roeren en opdrinken, 1 – 3 keer per dag. Werkt uitstekend. Hierbij is het extra belangrijk om goed te blijven drinken (2-3 liter), aangezien de psyllium anders te veel vocht mee naar buiten neemt. (Roosgoesgreen, 2015; Santura, s.a.)

Pruimen
In pruimen zit een stoelgang bevorderend suiker. Niet te veel pruimen eten, want het begint pas na een paar uur te werken. (Wikihow, s.a.)

Conclusie
Obstipatie is heel vervelend, maar voordat je het klusje van je darmen overneemt door medicatie te gebruiken, zijn er nog verschillende huis, tuin en keukenmiddeltjes die ook zeer goed helpen!

Frank de Kleine @Flickr.jpg
Bron: Frank de Kleine @Flickr

Bronnen
De gezondheidswinkel (2014)
Gevonden op het internet op 6 december 2015 via http://www.degezondheidswinkel.be/blog/constipatie-benadeling-10-manieren-om-verstopping-te-verhelpen

Gynaecologie MMC (2015)
Gevonden op het internet op 6 december 2015 via http://gynaecologie.mmc.nl/verloskunde/zwangerschap/vervelende_maar_onschuldige_klachten

Mens en gezondheid (2015)
Gevonden op het internet op 8 december 2015 via http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/natuurgeneeswijze/91254-constipatie-natuurlijke-behandeling.html

Mind & Motion (2013)
Gevonden op het internet op 6 december 2015 via http://www.mind-motion.nl/tips/50-zwangerschap-en-sporten

Roosgoengreen (2015)
Gevonden op het internet op 6 december 2015 via http://www.roosgoesgreen.nl/voeding/van-mond-tot-kont-wat-je-ontlasting-je-kan-vertellen-over-je-gezondheid/

Santura (s.a.)
Gevonden op het internet op 8 december 2015 via http://santura.nl/algemene-artikelen/127-obstipatie

Voedingscentrum (s.a.)
Gevonden op het internet op 6 december 2015 via http://www.voedingscentrum.nl/encyclopedie/verstopping.aspx

Wikihow (s.a.)
Gevonden op het internet op 6 december 2015 via http://nl.wikihow.com/Obstipatie-snel-en-natuurlijk-verhelpen