Pijnbestrijding: Lachgas

Na een tussenpauze voor een andere interessante blog, over naar de overige vormen van pijnbestrijding.

Wat is lachgas?
Lachgas bestaat uit een mengsel van zuurstof en distikstofoxide. Doormiddel van een kapje over neus en mond, kun je dit gas inademen tijdens een wee. Als de wee voorbij is, haal je het kapje weer weg en stopt de toediening. (KNOV, 2014). Hoe lachgas precies werkt in je lichaam is nog niet bekend. Men vermoedt dat het er voor zorgt dat de pijnsignalen naar de hersen geremd worden. (Geboortecentrum Sophia, 2010).

Onderzoek
Lachgas is een tijdlang niet gebruikt in de verloskunde, aangezien het mogelijk effecten zou kunnen hebben op de zorgverleners die het middel regelmatig toedienen. Het zou namelijk mogelijk een effect kunnen hebben op de baby van een zwangere zorgverlener en op de vruchtbaarheid van een zorgverlener. Hoewel dit nooit werkelijk uit goed wetenschappelijk onderzoek bij mensen naar voren is gekomen (uit proeven met dieren zijn namelijk wel negatieve effecten naar voren gekomen), is er wel een nieuw protocol gestart rondom de toediening van lachgas, om de blootstelling voor zorgverleners binnen de perken te houden. Tegenwoordig krijgt de bevallende vrouw een masker met een kinstuk, waardoor het lachgas direct weggezogen kan worden. Tevens is het verplicht om over een goed afzuigsysteem te beschikken en moeten alle zorgverleners die lachgas willen gaan toedienen een scholing volgen. Uit onderzoek blijken er geen nadelige gevolgen voor de zorgverleners, indien ze werken met lachgas in combinatie met de beschermende maatregelen, aangezien je dan blootgesteld wordt aan een veel kleinere waarde. Toch is het belangrijk om voorzichtig te blijven. Om die reden, zou ik ook niet pleiten voor lachgas bij een thuisbevalling, aangezien je daar geen rekening kunt houden met alle beschermende maatregelen. (de Jong, 2012; KNOV, 2009)

Bijwerkingen (Geboortecentrum Sophia, 2010)
Ook lachgas kent mogelijke bijwerkingen.
– Misselijkheid en braken
– Duizeligheid
– Soms worden vrouwen die lachgas gebruiken heel uitgesproken blij en uitgelaten. Vandaar de naam ‘lachgas’.

Voordelen (KNOV 2009; KNOV, 2014)
– Lachgas werkt snel, binnen 1 minuut
– Je maakt je bevalling bewust mee
– Aangezien er uit onderzoek geen mogelijke nadelen voor moeder of kind naar voren komen, hoef je ook niet extra gecontroleerd te worden.
– Lachgas is snel weer uit je lichaam verdwenen, indien de toediening stopt.
– Je hebt meer gevoel van controle, aangezien je het zelf toedient.
– Wordt niet enkele gebruikt in het ziekenhuis, maar ook in verschillende geboortecentrums.

Nadelen (KNOV, 2009; KNOV, 2014; Lachgas bevalt, s.a.)
– Er zijn geen nadelige effecten gevonden op moeder, kind en partner bij kortdurend, intermitterend gebruik van lachgas tijdens de bevalling. (KNOV, 2009)
– Rondlopen is niet mogelijk in combinatie met toediening van lachgas, omwille van de apparatuur waarmee lachgas wordt toegediend.
– Lachgas kan enkel toegediend worden tijdens de ontsluitingsfase, niet tijdens het persen, omdat je bij het persen geconcentreerd moet blijven.
– Wordt nog niet gebruikt in elk ziekenhuis of in elk geboortecentrum.
– Lachgas is slechts bij 40-50% voldoende effectief als pijnbestrijding.

Conclusie
Hoewel wetenschappelijk onderzoek, op mensen, nooit heeft kunnen bewijzen dat veel blootstelling aan lachgas een mogelijk nadelig effect zou kunnen hebben op de ongeboren baby van een zwangere zorgverlener of op de vruchtbaarheid van een zorgverlener, is het prettig dat er in Nederland protocollen gehandhaafd worden, waardoor de blootstelling aan lachgas door zorgverleners tot het minimum beperkt worden. Toch ben ik er van overtuigd dat er nog meer onderzoek nodig is naar lachgas en het mogelijke effect hiervan. Niemand weet nog precies hoe lachgas werkt en daardoor kun je in mijn ogen ook niet perfect onderzoeken of het nadelige effecten heeft.

@wikipedia Lachgas
@wikipedia Lachgas


Bronnen
de Jong, J. (2012) Een tweede kans voor lachgas in de eerste lijn. Nataal, 13.

Geboortecentrum Sophia (2010) Lachgasfolder
Gevonden op het internet op 23 maart 2015 via http://www.geboortecentrumsophia.nl/files/Lachgasfolder.pdf

KNOV (2009) Adviesrapport Relivopan eerstelijns verloskunde
Gevonden op het internet op 23 maart 2015 via http://www.knov.nl/fms/file/knov.nl/knov_downloads/911/file/KNOV-adviesrapport_Relivopan_eerstelijns_verloskunde_november_2009.pdf?download_category=overig

KNOV (2014) Jouw bevalling: Hoe ga je om met pijn?
Gevonden op het internet op 2 maart 2015 via http://deverloskundige.nl/uploads/deverloskundige.nl/knov_client_downloads/42/file/Volledige_folder_pijn_herziening_okt_2014.pdf

Lachgas bevalt (s.a.)
Gevonden op het internet op 23 maart 2015 via http://www.lachgasbevalt.nl/bevallen-met-lachgas/lachgas-pijnbestrijding/samenstelling-en-werking.html

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s